yÁz yz rv ް~ܲā~گ Y2439s
yÁz yz  rv  ް~ܲā~گ Y2439s
Əڂ
35,870~(ō)
w

̏i
Ȍi


ꗗɖ߂
BE*K݂ިrvEB*K